Skip to main content

Warm, oprecht en geborgen

Wat kunt u van mij verwachten

Nadat er bij mij een verzoek is binnengekomen om te spreken bij een uitvaart-, afscheids- of herdenkingsdienst, neem ik vervolgens contact met u op voor een persoonlijke afspraak.Tijdens dit bezoek bespreken we samen (u en eventueel uw familie en naasten) wat uw wensen ten aanzien van het afscheid zijn. Zoals de invulling van de dienst, de muziekkeuze en of er meerdere sprekers zullen zijn.

Al deze gegevens werk ik thuis vervolgens uit tot een mooi en waardevol geheel en maak een draaiboek. Het is belangrijk dat ik goed kan luisteren om zodoende uw hart te laten spreken. In de dagen die volgen houden wij nauw contact met elkaar om alles zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Hiermee neem ik u een deel van uw zorgen uit handen om u op die manier een warm, oprecht en geborgen gevoel te geven. Uw diepste gedachten en gevoelens te verwoorden en uit te dragen op het moeilijkste en verdrietigste moment in uw leven.

Tonen en uitspreken, wat uw hart wil zeggen. Er is veel mogelijk wat betreft uw wensen bij een afscheid en hoe en waar deze plaats zal vinden. Met u en uw naasten ga ik op zoek naar voor u passende rituelen in een vorm die bij uw levensbeschouwing past. Dit kan op verschillende manieren zijn: zoals het voordragen van een levensloop van de overledene of een passend gedicht, dat u overigens ook zelf kunt inbrengen of voorlezen.
In de muziekkeuze kan ik u tevens begeleiden en ondersteunen.

Iedere begeleiding en ondersteuning heeft iets eigens, zoals iedere relatie tussen ons mensen iets bijzonders heeft. De vraag is altijd weer: Afscheid nemen, hoe ga je daarmee om?

Als een overlijden niet plotseling is kan ik ruim vooraf, al naar gewenst, een begeleiding en ondersteuning aan u geven door mij in te voelen en begrip te tonen voor de moeilijke omstandigheden waarin u zich bevindt. Ik ben ook degene die met kennis van zaken uw wensen en behoeften voor het naderende afscheid ten uitvoer laat komen.

Hiervoor hanteer ik een gesprekstarief van € 50.00 per uur (exclusief reiskosten).

 

MIJN WERKGEBIED IS DE PROVINCIE FRYSLÂN

 

De afscheidsdienst kan zowel in de Friese, Nederlandse als Engelse taal verzorgd worden